160/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun asetuksen (693/78) 1 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (787/88), ja 4 § näin kuuluviksi:

1 §

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä suurena, jos omaisuuden käypä arvo ylittää 30 000 000 markkaa.

Valtion luovutettavan tai vuokrattavan maaomaisuuden arvoa on pidettävä vähäisenä, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 10 000 000 markkaa.

4 §

Valtion kiinteistövarallisuutta luovutettaessa ja vuokrattaessa on lisäksi noudatettava, mitä valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta annetussa asetuksessa (159/95) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.