157/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus ulkomaalaisvirastosta

1  §

Ulkomaalaisviraston toimintaa johtaa, valvoo ja kehittää johtaja. Johtaja vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi näistä sisäasiainministeriölle.

Johtaja vahvistaa ulkomaalaisviraston työjärjestyksen. Työjärjestyksessä määrätään tulosyksiköistä sekä asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta.

2 §

Johtaja ratkaisee ulkomaalaisvirastolle kuuluvat asiat. Muut virkamiehet ratkaisevat asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

Johtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi muun virkamiehen ratkaistava. Vahvistetusta työjärjestyksestä huolimatta jokainen on velvollinen suorittamaan ne tehtävät, jotka johtaja hänelle antaa.

3 §

Johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamiskokemusta.

Yksikönjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

4 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Yksikönjohtajan nimittää sisäasiainministeriö ulkomaalaisviraston esityksestä.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa johtaja, jollei sitä ole työjärjestyksessä annettu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Ulkomaalaisviraston johtaja voidaan nimittää ennen asetuksen voimaantuloa. Päätökset ulkomaalaisviraston virkojen perustamisesta, muiden virkamiesten nimittämisestä ja muusta ulkomaalaisviraston toiminnan järjestämisestä, jotka ovat tarpeen ennen asetuksen voimaantuloa, tekee sisäasiainministeriö.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.