149/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus Tampereen yliopistosta annetun asetuksen 39 ja 41 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan Tampereen yliopistosta 22 päivänä lokakuuta 1993 annetun asetuksen (893/93) 41 § ja

lisätään 39 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

39 §

Sen estämättä, mitä 36 §:n 3 momentissa säädetään, tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään viisi muuta sellaista jäsentä, jotka saavat osallistua päätöksentekoon.


41 §

Tiedekuntaneuvosto tekee virkaehdotuksen professorin ja apulaisprofessorin virkaan sekä esityksen professorin viran täyttämiseksi kutsusta. Kun tällainen virka on sijoitettu erilliseen laitokseen, virkaehdotuksen ja esityksen viran täyttämiseksi kutsusta tekee kuitenkin laitoksen johtokunta.

Apulaisprofessorin nimittää kansleri.

Professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä on muutoin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.