136/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/94) 40 §:n 2 momentin 2, 3 ja 5 kohdan nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään alkoholilain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun käymisteitse valmistetun enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikan asianmukaisesta sijainnista, myyntitilojen ja myyntitoiminnan asianmukaisuudesta sekä tehokkaan valvonnan edellyttämistä järjestelyistä myyntipaikassa.

2 §
Myyntipaikan sijainti

Myyntipaikan tulee sijaita siten, että alkoholijuoman myynti ei aiheuta järjestyshäiriöitä tai muita haittoja ympäristönsä asukkaille taikka yhdyskunnan palveluille ja muille toiminnoille.

3 §
Myyntitilojen asianmukaisuus

Alkoholijuoman myyntitilan tulee olla alkoholijuomien myyntiä varten tarkoituksenmukaisesti varustettu ja myynnin tulee tapahtua sisätiloissa.

Myyntitilalla, jossa elintarvikkeiden lisäksi myydään alkoholijuomia, on oltava terveydenhoitolain (469/65) 47 §:n mukainen hyväksyntä tai sillä on oltava terveydensuojelulain (763/94) 13 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen nojalla tehty terveydensuojelulain 15 §:n mukainen päätös.

4 §
Myyntitoiminnan asianmukaisuus

Myymälässä tulee pitää kaupan riittävän monipuolisesti elintarvikkeita.

Alkoholijuomien myynti ei saa olla liiketoiminnassa määräävässä asemassa.

5 §
Tehokkaan valvonnan edellyttämät järjestelyt

Myyntijärjestelyt on toteutettava niin, että alkoholilain 16 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntikiellon toteutumista voidaan luotettavasti valvoa ja epäkohdat ja häiriöt voidaan tehokkaasti ehkäistä.

Myyntipaikan järjestelyt on toteutettava niin, että alkoholilain 58 §:n 1 momentin kohdassa tarkoitettua nauttimiskieltoa voidaan tehokkaasti valvoa.

6 §
Myynti ravitsemisliikkeen yhteydessä

Vähittäismyyntiä ei saa harjoittaa samassa tilassa kuin alkoholijuomien anniskelua.

Jos myyntipaikan liikekokonaisuuteen kuuluu sekä vähittäismyynti että ravitsemisliike, tulee näiden liiketoimintojen olla selvästi toisistaan erillään omine kassatoimintoineen.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.