131/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia ja Kuwaitia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä 9 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (680/90) nimike ja 1 §, sellaisena kuin 1 § on 5 päivänä lokakuuta 1990 annetussa asetuksessa (903/90), sekä

lisätään asetukseen uusi 2 b § seuraavasti:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 6 päivänä elokuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 661 (1990) ja 25 päivänä syyskuuta 1990 hyväksymästä päätöslauselmasta 670 (1990) ja 8 päivänä huhtikuuta 1991 hyväksymästä päätöslauselmasta 687 (1991) Suomelle aiheutuvien velvoitusten täyttämiseksi Suomi rajoittaa taloudellisia suhteita Irakiin tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

2 b §

Irakin hallituksen, Irakissa olevien henkilöiden tai yhteisöjen tai näiden puolesta tai välityksellä toimivien henkilöiden tai yhteisöjen vaatimuksia, jotka koskevat 1 §:ssä mainittujen päätöslauselmien nojalla suoritettujen toimien vaikutuksia sopimus- ja muihin liikesuhteisiin, ei saa tunnustaa.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt.ulkoasiainministeri Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.