103/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Asetus pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

kumotaan pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnasta 5 päivänä joulukuuta 1991 annetun asetuksen (1391/91) 2 § 9 kohta sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 7 ja 8 kohta, 3 §:n 2 momentti ja 4 §:n 2 momentti,

näistä 3 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (825/92), seuraavasti:

1 §
Tarkoitus

Neuvottelukunta avustaa 3 §:ssä mainittuja ministeriöitä pakolais- ja siirtolaisuusasioiden yhteensovittamisessa valtionhallinnossa sekä pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan kehittämisessä, suunnittelussa ja seurannassa. Neuvottelukunta edistää viranomaisten ja alalla toimivien kansalaisjärjestöjen välistä vuorovaikutusta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:


7) seurata alan kansainvälistä kehitystä; sekä

8) tehdä esityksiä ja aloitteita pakolaisuutta ja siirtolaisuutta koskevissa asioissa.

3 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajina työministeriön ja sisäasiainministeriön kansliapäälliköt. Mainittujen ministeriöiden hallinnonaloilta on neuvottelukunnassa kultakin lisäksi yksi jäsen ja tämän varajäsen. Muiden jäsenten ja vastaavasti heidän varajäsentensä tulee edustaa ainakin ulkoasiainministeriön, opetusministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloja, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä, Suomen Kuntaliittoa sekä Suomessa asuvien maahanmuuttajien järjestöjä ja heidän etuaan ajavia kansalaisjärjestöjä.


4  §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunnalla on päätoiminen sihteeri, joka on palvelussuhteessa työministeriöön. Neuvottelukunnalla tai sen jaostolla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.