102/1995

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 18 päivänä syyskuuta 1987 annetun asetuksen (759/87) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §
Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset.


5 §
Kuljetuspalvelujen järjestäminen

Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.