53/1995

Annettu Turussa 5 päivänä toukokuuta 1994

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 annetun kirkon vaalijärjestyksen (1056/93) 4 luvun 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti ja 4 §:n 2 ja 3 momentti, sekä

lisätään 4 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

4 luku

Kirkolliskokousedustajien vaalit

2  §

Kirkkoherra toimittaa vaalia edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä vaalilautakunnalle luettelon kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valituista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä. Jäseneksi valitun papin sijaan on luetteloon merkittävä 2 luvun 57 §:ssä tarkoitettu varajäsen, jonka on oltava maallikko.

3  §

Äänestäminen tapahtuu pappisedustajien vaalissa kunkin rovastikunnan pappien kokouksessa ja maallikkoedustajien vaalissa seurakunnan kirkkovaltuustossa tai seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnassa valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteisessä kokouksessa. Piispa äänestää tuomiorovastikunnassa.


Jos kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsen on estynyt saapumasta vaalikokoukseen, hänen sijaansa kutsutaan varajäsen, niin kuin 2 luvun 57 §:ssä on määrätty.

Edellä 1 momentissa mainitun yhteisen kokouksen kutsuu koolle seurakunnan kirkkoherra. Kokouksen puheenjohtajana toimii seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja.

4  §

Kirkkoherra lähettää vaalilautakunnalle vaalivuoden tammikuun 20 päivään mennessä ilmoituksen seurakunnan 1 momentissa tarkoitetusta väkiluvusta. Vaalilautakunta laskee ja vahvistaa vaalivuoden tammikuun 25 päivään mennessä jokaisen seurakunnan osalta erikseen kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen äänimäärän.

Seurakunnittain laadittu yhdistelmä väkilukutiedoista, kirkkovaltuuston jäsenten tai seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärästä, seurakunnan äänivaltaisten yhteisestä äänimäärästä ja siitä, miten se jakaantuu äänivaltaisten kesken, merkitään vaalilautakunnan pöytäkirjaan.


Tämä kirkon vaalijärjestyksen muutos on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Turussa 5 päivänä toukokuuta 1994

Kirkolliskokouksen puolesta arkkipiispa
John Vikström

kirkolliskokouksen sihteeri
Kari Ventä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.