1594/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Laki teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien ehdotusten ilmoitusjärjestelmä

Viranomaisten ja standardointijärjestöjen on teknisiä määräyksiä ja standardeja valmistellessaan noudatettava teknisiä määräyksiä ja standardeja koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun neuvoston direktiivin (83/189/ETY) säännöksiä ehdotusten ilmoittamisesta ja niiden voimaansaattamisen siirtämisestä.

2  §
Tarkemmat määräykset

Valtioneuvosto antaa tarkempia määräyksiä 1 §:ssä tarkoitetun ilmoitusmenettelyn toimeenpanosta ja sitä koskevien säännösten soveltamisesta.

3  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 315/94
TaVM 49/94
Neuvoston direktiivi 83/189/ETY; EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8, muut. 88/182/ETY; EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 75, muut. 94/10/EY; EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 30

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.