1593/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Tuen takaisinperintää koskevat määräykset

Komission Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 artiklan tai terästeollisuudelle myönnettävää tukea koskevista yhteisön säännöistä annetun komission päätöksen (3855/91/EHTY) määräysten vastaiseksi toteama tuki voidaan komission päätöksen mukaisesti periä kokonaan tai osittain takaisin tuen saajalta.

2  §
Tarkemmat määräykset

Valtioneuvosto antaa tarkempia määräyksiä tuen ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista.

3  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 314/94
TaVM 48/94
Komission päätös N:o 3855/91/EHTY, EYVL N:o L 362, 31.12.1991, s. 57

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.