1585/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 12 a ja 12 c §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 12 a §:n 1 momentti ja 12 c §:n 2 momentti,

sellaisina kun ne ovat 23 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1470/92), seuraavasti:

12 a  §

Jos työntekijä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana sai maatalousyrittäjien eläkelain tai maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/90) mukaista sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiseläkelain (16/74) mukaista luopumiseläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaista luopumiskorvausta taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/94) mukaista luopumistukea, eläkehakemuksen ratkaisee maatalousyrittäjien eläkelaitos.


12 c  §

Eläkehakemuksen ratkaistuaan toimivaltainen eläkelaitos voi siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun eläkelain, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain tai luopumiseläkelain mukaista eläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain mukaista luopumiskorvausta taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain mukaista luopumistukea.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.