1582/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus eräiden maataloustuotteiden tuonnin tarkkailusta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään ulkomaankaupan hallinnosta sekä tarkkailu- ja suojatoimenpiteistä eräissä tapauksissa 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1521/94) 6 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämän asetuksen liitteessä lueteltujen tavaroiden maahantuontia tarkkaillaan siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Tuonnin tarkkailuilmoitus

Maahantuojan tulee kolmen vuorokauden kuluessa tuonnista toimittaa tullilaitokselle tuontierästä ilmoitus, kuitenkin niin että ennen 15 päivää tammikuuta 1995 tapahtuvasta tuonnista tulee antaa ilmoitus viimeistään 18 päivänä tammikuuta 1995.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita ilmoitusmenettelystä.

3 §
Tuonnin tarkkailu

Maa- ja metsätalousministeriö seuraa liitteessä  mainittujen tuotteiden markkinoiden kehitystä Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriön on markkinoiden kehitystä arvioitaessa kiinnitettävä erityisesti huomiota

a) toteutuneeseen tuontiin ja sen todennäköiseen kehitykseen;

b) tarkkailtavan tuotteen kotimaiseen tuotantoon; sekä

c) tuotteen saatavuuteen Suomen markkinoilla.

4 §
Valvonta

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvovat maa- ja metsätalousministeriö sekä tulliviranomaiset omalla toimialallaan.

5 §
Voimassaolo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja se on voimassa 1 päivään heinäkuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Liite

Tuontitarkkailun piiriin kuuluvat tuotteet

Nimike, CN-koodi Tavara
1 2
1. Ryhmä
Elävät eläimet
0102 90 - teuraseläimet, joista siat, lampaat ja nautaeläimet
2. Ryhmä
Liha ja muut syötävät eläimenosat
0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty:
0201 10 - ruhot ja puoliruhot
0201 20 - muut palat luineen
0201 30 - luuton liha
0202 Naudanliha, jäädytetty:
0202 10 - ruhot ja puoliruhot
0202 20 - muut palat luineen
0202 30 - luuton liha
0203 Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:
- tuore tai jäähdytetty:
0203 11 - - ruhot ja puoliruhot
0203 12 - - kinkku, lapa ja niiden palat, luineen
0203 19 - - muu
- jäädytetty:
0203 21 - - ruhot ja puoliruhot
0203 22 - - kinkku, lapa ja niiden palat, luineen
0203 29 - - muu
0204 Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty:
0204 10 - karitsanliha, ruhoina ja puoliruhoina, tuore tai jäähdytetty
- muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty:
0204 21 - - ruhot ja puoliruhot
0204 22 - - muut palat luineen
0204 23 - - luuton liha
0204 30 - karitsanliha, ruhoina ja puoliruhoina, jäädytetty
- muu lampaanliha, jäädytetty:
0204 41 - - ruhot ja puoliruhot
0204 42 - - muut palat luineen
0204 43 - - luuton liha
0207 Nimikkeen 01.05 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt:
0207 10 - paloittelematon siipikarjan liha, tuore tai jäähdytetty
- paloittelematon siipikarjan liha, jäädytetty:
0207 21 - - Gallus domesticus-lajiin kuuluvaa kanaa
0207 22 - - kalkkunaa
0207 23 - - ankkaa, hanhea tai helmikanaa
- paloiteltu siipikarjan liha ja muut syötävät osat (myös maksa), tuoreet tai jäähdytetyt:
0207 39 - - muut
- paloiteltu siipikarjan liha ja muut syötävät osat kuin maksa, jäädytetyt:
0207 41 - - Gallus domesticus-lajiin kuuluvaa kanaa
0207 42 - - kalkkunaa
0207 43 - - ankkaa, hanhea tai helmikanaa
0210 Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe:
- sianliha:
0210 11 - - kinkku, lapa ja niiden palat, luineen
0210 12 - - kylki (juovikas) ja sen palat
0210 19 - - muu
0210 20 - naudanliha
4. Ryhmä
Meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinalkuperää olevat syötävät tuotteet
0401 Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön
0401 10 - rasvapitoisuus enintään 1 painoprosentti
0401 20 - rasvapitoisuus yli 1, mutta enintään 6 painoprosenttia
0401 30 - rasvapitoisuus yli 6 painoprosenttia
0402 Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä
0402 10 - jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia
- jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus yli 1,5 painoprosenttia:
0402 21 - - lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön
0402 29 - - muu
- muu:
0402 91 - - lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön
0402 99 - - muu
0405 Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt
0406 Juusto ja juustoaine:
0406 10 - tuorejuusto (kypsyttämätön), myös herajuusto ja juustoaine
0406 20 - juustoraaste ja juustojauhe, juustolaadusta riippumatta
0406 30 - sulatejuusto, ei kuitenkaan raaste eikä jauhe
0406 40 - sinihomejuusto
0406 90 - muu juusto
0408 Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:
- munankeltuainen:
0408 11 - - kuivattu
0408 19 - - muu
- muut:
0408 91 - - kuivatut
0408 99 - - muut
0603 Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut:
0603 10 - tuoreet:
- - neilikat:
- - - tullattaessa aikana 1.11.-31.5.
- - ruusut ja krysanteemit
- - - tullattaessa aikana 1.11.-31.5.
- - muut leikkokukat, paitsi orkideat ja gladioliat:
- - - tullattaessa aikana 1.11.-31.5.
7. Ryhmä
Kasvikset sekä eräät syötävät juuret ja mukulat
0702 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit:
- tullattaessa aikana 1.4.-1.7.
0703 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset:
0703 90 - purjosipuli ja muut Allium-sukuiset kasvikset:
0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali:
0704 10 - kukkakaali:
- -  tullattaessa aikana 1.6.-1.7.
0704 90 - muu:
- - kiinankaali
- - - tullattaessa aikana 10.5.-1.7.
0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) ja sikurisalaatit (Cichorium-lajit):
- salaatit (Lactuca sativa):
0705 11 - - keräsalaatti:
- - - tullattaessa aikana 1.3.-1.7.
0706 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, salsifit eli kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret:
0706 10 - porkkanat:
- - - tullattaessa aikana 1.6.-1.7.
0707 Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut:
- tullattaessa aikana 1.3.-1.7.
0710 Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):
- palkokasvit, myös silvityt:
0710 21 - - herneet (Pisum sativum)
0710 22 - - pavut (Vigna-lajit, Phaseolus-lajit)
0710 90 - kasvissekoitukset
0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit:
0808 10 - omenat:
0810 Muut tuoreet hedelmät:
0810 10 - mansikat:
- - tullattaessa aikana 1.5.-1.7.
0810 30 - musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset:
- - musta-, valko- ja punaherukat
- - karviaiset
081120 - - musta-, valko- ja punaherukat, jäädytettynä
10. Ryhmä
Vilja
1001 Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:
1001 90 - muu
1002 Ruis
1003 Ohra
1004 Kaura
1005 Maissi:
1005 10 - siemenvilja
1005 90 - muu
11. Ryhmä
Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni
1101 Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä
1102 Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista:
1102 10 - ruisjauho
1102 20 - maissijauho
1102 30 - riisijauho
1102 90 - muut
1103 Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja rakeistettu vilja (pellets):
- rouheet ja karkeat jauhot:
1103 11 - - vehnää
1103 12 - - kauraa
1103 13 - - maissia
1103 14 - - riisiä
1103 19 - - muuta viljaa
- rakeistettu vilja (pellets):
1103 21 - - vehnää
1103 29 - - muuta viljaa
1104 Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 10.06 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut:
- valssatut tai hiutaleiksi valmistetut viljanjyvät:
1104 11 - - ohraa
1104 12 - - kauraa
1104 19 - - muuta viljaa
- muut käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut):
1104 21 - - ohraa
1104 22 - - kauraa
1104 23 - - maissia
1104 29 - - muuta viljaa
1104 30 - viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut
1105 Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä hiutaleet, jyväset ja rakeet (pellets):
1105 10 - jauhot
1105 20 - hiutaleet, jyväset ja rakeet (pellets)
1106 Nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta, saagosta tai nimikkeen 07.14 juurista ja mukuloista valmistetut hienot ja karkeat jauhot; 8. ryhmän tuotteista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe:
1106 10 - nimikkeen 07.13 kuivatusta palkoviljasta
1106 20 - saagosta tai nimikkeen 07.14 juurista ja mukuloista
1106 30 - 8. ryhmän tuotteista valmistetut
1107 Maltaat, myös paahdetut:
1107 10 - paahtamattomat
1107 20 - paahdetut
1108 Tärkkelys; inuliini:
- tärkkelys:
1108 11 - - vehnätärkkelys
1108 12 - - maissitärkkelys
1108 13 - - perunatärkkelys
1108 14 - - maniokki- (kassava-) tärkkelys
1108 19 - - muu tärkkelys
1108 20 - inuliini
1109 Vehnägluteeni, myös kuivattu
12. Ryhmä
Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu
1201 Soijapavut, myös murskatut
1205 Rapsin- ja rypsinsiemenet, myös murskatut
1206 Auringonkukansiemenet, myös murskatut
16. Ryhmä
Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet
1601 Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat ravintovalmisteet:
- kestomakkarat
- muut
1602 Muut valmisteet ja säilykkeet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä:
1602 10 - homogenoidut valmisteet
1602 20 - eläimenmaksasta valmistetut
- nimikkeen 01.05 siipikarjasta valmistetut:
1602 39 - - muut
- siasta valmistetut:
1602 41 - - kinkku, myös paloina
1602 42 - - lapa, myös paloina
1602 49 - - muut, myös sekavalmisteet
1602 50 - naudasta valmistetut
1602 90 - muut, myös eläimenverestä tehdyt valmisteet
17. Ryhmä
Sokeri ja sokerivalmisteet
1701 Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät:
- lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri:
1701 11 - - ruokosokeri
1701 12 - - juurikassokeri
1702 Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi, jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:
1702 10 - laktoosi ja laktoosisiirappi
1702 20 - vaahterasokeri ja vaahterasiirappi
1702 40 - glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on vähintään 20, mutta alle 50 % fruktoosia kuivapainosta
1702 50 - kemiallisesti puhdas fruktoosi
1702 60 - muu fruktoosi ja fruktoosisiirappi, joissa on yli 50 % fruktoosia kuivapainosta
1702 90 - muut, myös inverttisokeri:
- - kemiallisesti puhdas maltoosi
- - keinotekoinen hunaja
- - muut
1703 Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi:
1703 10 - ruokosokerimelassi:
- - muu
1703 90 - muu:
23. Ryhmä
Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu
2301 Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets); eläinrasvan sulatusjätteet:
2301 10 - lihasta tai muista eläimenosista valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet (pellets); eläinrasvan sulatusjätteet
2301 20 - kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja rakeet (pellets)
2302 Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös rakeistetut (pellets):
2302 10 - maissista
2302 20 - riisistä
2302 30 - vehnästä
2302 40 - muusta viljasta
2302 50 - palkoviljasta
2303 Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet, sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet, rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet, myös rakeistetut (pellets):
2303 10 - tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet
2303 20 - sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet
2303 30 - rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet
2304 Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets)
2305 Öljykakut ja muut maapähkinäöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets)
2306 Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai rakeistetut (pellets), muut kuin nimikkeisiin 23.04 ja 23.05 kuuluvat:
2306 10 - puuvillansiemenistä
2306 20 - pellavansiemenistä
2306 30 - auringonkukansiemenistä
2306 40 - rapsin- tai rypsinsiemenistä
2306 50 - kookospähkinöistä tai koprasta
2306 60 - palmunpähkinöistä tai -ytimistä
2306 90 - muut

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.