1581/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1280/92) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

Tehtävät
1 §

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain (1200/92) 1 §:ssä, 2 §:n 2 ja 3 momentissa, 3 §:n 2 momentissa ja 8 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi maa- ja metsätalousministeriön yleiset tilivirastotehtävät sekä ministeriön, maaseutuelinkeinopiirien, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, geodeettisen laitoksen ja maatalouden tutkimuskeskuksen palkanlaskentaan, maksuliikkeeseen, kirjanpitoon, maksujen ja muiden tulojen perimiseen sekä talouden tarkastukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät, jollei niitä tiliviraston taloussäännön mukaan hoideta mainituissa virastoissa ja laitoksissa olevissa maksupisteissä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.