1580/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus eräiden Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehtyyn sopimukseen liittyvien maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien voimaantulosta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään:

1 §

Seuraavat lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995:

1) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettu laki (1059/94);

2) eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annettu laki (1099/94);

3) Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annettu laki (1100/94);

4) maa- ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpiteistä annettu laki (1303/94);

5) maaseutuelinkeinolain muuttamisesta annettu laki (1304/94);

6) porotalouslain muuttamisesta annettu laki (1305/94);

7) luontaiselinkeinolain muuttamisesta annettu laki (1306/94);

8) maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta annettu laki (1307/94);

9) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain muuttamisesta annettu laki (1308/94);

10) maatalousyrittäjien luopumistuesta annettu laki (1293/94);

11) työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annettu laki (1294/94);

12) kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta annettu laki (1295/94);

13) työttömyysturvalain 5 ja 45 §:n muuttamisesta annettu laki (1296/94);

14) kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annettu laki (1297/94);

15) maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta annettu laki (1298/94);

16) kasvinsuojelulaki (1203/94);

17) torjunta-ainelain muuttamisesta annettu laki (1204/94);

18) taimiaineistolaki (1205/94);

19) maatalouden interventiorahastosta annettu laki (1206/94);

20) maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (1207/94);

21) hevostalouslain muuttamisesta annettu laki (1208/94);

22) kotieläinjalostuslain muuttamisesta annettu laki (1209/94);

23) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain muuttamisesta annettu laki (1210/94);

24) uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annettu laki (1239/94);

25) maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta annettu laki (1514/94); ja

26) maaseutuelinkeinorekisteristä annettu laki (1515/94).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.