1570/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

lisätään eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annettuun asetukseen (489/94) uusi 1 a § seuraavasti:

1 a §
Soveltamisalaa koskeva poikkeus

Tätä asetusta ei 1, 3, 7, 8, 11 ja 12 §:ää lukuunottamatta sovelleta Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisämarkkinakauppaan.

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto antaa Euroopan yhteisön säädösten edellyttämät määräykset Euroopan yhteisön alueelta Suomeen toimitettaville ja vastaavasti Suomesta Euroopan yhteisön alueelle toimitettaville tavaroille asetettavista vaatimuksista sekä tarkastusmenettelystä. Edellä 2 momentissa tarkoitetut tarkastukset ja toimenpiteet suorittaa kunnaneläinlääkäri, tarkastuseläinlääkäri tai läänineläinlääkäri. Tarkastuksista suoritettavista korvauksista ja palkkioista säädetään ja määrätään eläintautilaissa (55/80) ja sen nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.