1544/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus tullilaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 22 päivänä helmikuuta 1991 tullilaitoksesta annetun asetuksen (371/91) 6 §, 9 §:n 2 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 22 §, sekä

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 6 kohta, 20 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 ja 2 momentti, 24 §, 25 §:n 2 ja 3 momentti, seuraavasti:

2  §

Työjärjestyksessä määrätään yksiköistä sekä niiden tehtävistä ja vastuualueista.

3  §

Johtokunnan asettaa valtioneuvosto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi edustaa laitoksen henkilöstöä. Pääjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisensa toimii johtokunnan jäsenenä. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.


4  §

6) nimittää laitoksen virkamiehiä sen mukaan kuin jäljempänä säädetään; sekä


20  §

Tullineuvoksen, laboratorionjohtajan, tullijohtajan ja johtajan nimittää johtokunta.


23  §

Johtokunta määrää pääjohtajan esityksestä pääjohtajan sijaisen.

Tullihallituksen yksikön, tullilaboratorion ja tullipiirin päällikön sijaisen määrää pääjohtaja.


24  §

Pääjohtajaa syytetään virkarikoksesta Helsingin hovioikeudessa.

25  §

Tullihallituksen yleishallintoyksikön päälliköllä tai hänen sijaisellaan on oikeus joko itse tai tullihallituksen tulliasiamiehen tai valtuuttamansa muun asiamiehen kautta tuomioistuimissa, muissa viranomaisissa, välimiesmenettelyssä ja toimituksissa valvoa tullilaitosta koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä laitosta.

Tullipiirin päällikkö tai piirin tulliasiamies on oikeutettu edustamaan valtiota tullipiiriä koskevissa asioissa, joissa tullihallituksen edustaja ei esiinny.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.