1534/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus saamelaisvaltuuskunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan saamelaisvaltuuskunnasta 16 päivänä marraskuuta 1990 annetun asetuksen (988/90) 1 §:n 1 momentti, 5 ja 6 §, 8 §:n 2 momentti, 9 §, 10 §:n 3 momentti, 14 §:n 1 momentti sekä 17 ja 19 § seuraavasti:

1 §

Saamelaisen väestön oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oloja sekä saamelaisten erityisoloja muutoin koskevien asioiden valmistelua ja niiden käsittelyn yhtenäistämistä varten on saamelaisvaltuuskunta, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla.


5 §

Saamelaisvaltuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajien vaalista on välittömästi ilmoitettava oikeusministeriölle.

6 §

Saamelaisvaltuuskunnalla on oikeus ottaa itselleen pääsihteeri, lakimiessihteeri ja toimistosihteeri sekä oikeusministeriön luvalla muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

8 §

Valtuuskunta voi myös asettaa jaostoja ja oikeusministeriön luvan saatuaan kutsua niihin jäseniksi myös saamelaisvaltuuskuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaostojäsenillä on jaostojen kokouksissa sama asema kuin valtuuskunnan jäsenillä.


9 §

Saamelaisvaltuuskuntaan tai sen alaisuuteen kuuluvalle luottamushenkilölle ja asiantuntijalle suoritetaan oikeusministeriön vahvistama korvaus siltä kuukaudelta, jona hän on osallistunut kokoukseen.

10 §

Vaalilautakunnalla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja oikeusministeriön luvalla muuta tarvittavaa henkilökuntaa.

14 §

Vaalien tuloksen vahvistaa vaalilautakunta. Tuloksesta on ilmoitettava oikeusministeriölle saamelaisvaltuuskunnan asettamiseksi tehtäväänsä seuraavaksi toimikaudeksi.


17 §

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita vaalien toimittamisesta, vaalien ajankohdasta ja niiden tuloksen laskemistavasta sekä muista vaalien toimittamiseen liittyvistä yksityiskohtaisista seikoista annetaan saamelaisvaltuuskunnan hyväksymässä vaaliohjesäännössä, jonka oikeusministeriö vahvistaa.

19 §

Tarvittaessa oikeusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita saamelaisvaltuuskunnasta ja sen toiminnasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.