1532/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus passintarkastajista

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) 11 §:n nojalla:

1 §

Passintarkastusviranomaisena toimii rajavartiolaitos ja sen ohella poliisi.

Niillä passintarkastus- ja rajanylityspaikoilla, joilla rajavartiolaitos tai poliisi ei huolehdi passintarkastuksesta voi passintarkastusviranomaisena toimia myös tulliviranomainen siten kuin sisäasiainministeriö tullilaitosta kuultuaan määrää.

2 §

Passintarkastajana toimii passintarkastusviranomaisen tehtävään määräämä rajavartiomies, poliisimies tai muu virkamies.

3 §

Rajavartiolaitos huolehtii passintarkastuksesta valtakunnan maarajoilla olevilla passintarkastus- ja rajanylikulkupaikoilla, matkustaja-alusliikenteen satamapassintarkastuspaikoilla sekä huvialusliikenteen passintarkastuspaikkoina olevilla meri- ja rajavartioasemilla, jollei sisäasiainministeriö erikseen toisin määrää.

4 §

Poliisi huolehtii passintarkastuksesta matkustajalentoliikenteen passintarkastuspaikoilla, jollei sisäasiainministeriö erikseen toisin määrää.

5 §

Passintarkastajan tehtävänä on valvoa, että maasta lähtemisestä ja maahan saapumisesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

6 §

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä ja ohjeita passintarkastuksen suorittamisesta.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan 17 päivänä helmikuuta 1989 annettu asetus passintarkastajista (182/89).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.