1531/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki pääomasijoitustoimintaa harjoittavasta valtionyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §

Pääomasijoitustoimintaa harjoittavan valtionyhtiön tarkoituksena on parantaa teollisuuden ja sitä palvelevan yritystoiminnan edellytyksiä rahoittamalla ensisijaisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistettavia pääomasijoituksia.

Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2  §

Yhtiö tekee pääasiallisesti oman pääoman ehtoisia sijoituksia pääomasijoitustoimintaa harjoittaviin yhteisöihin. Yhtiö voi tehdä sijoituksia myös suoraan 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittaviin yrityksiin.

Yhtiö tekee sijoitukset liiketaloudellisilla perusteilla. Tekemilleen sijoituksille yhtiön tulee asettaa tuottovaatimukset.

3  §

Yhtiön osakkeista tulee valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa olla määrä, joka on yli puolet yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

4  §

Valtioneuvosto päättää yhtiön toiminnan yleisistä periaatteista.

Yhtiö kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

Yhtiössä on hallituksen neuvoa-antavana toimielimenä sijoitusneuvosto, jonka jäsenet yhtiön hallitus nimeää.

5  §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston päätöksellä.

6  §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 282/94
TaVM 40/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.