1517/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäasiainministeriön päätöksen liitteen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt muuttaa 5 päivänä toukokuuta 1994 annetun sisäasiainministeriön päätöksen poliisin suoritteiden maksullisuudesta (346/94) 4 §:n liitteen seuraavasti:

MAKSUTAULUKKO

1. PÄÄTÖKSET
Ajanvieteautomaatti
lupapäätös 140 mk
Ajokorttilupapäätös
väliaikainen ajokortti 90 mk
tilapäinen ajokortti 110 mk
kansainvälinen ajokortti 70 mk
erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) 80 mk
ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti) 300 mk
ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa 230 mk
ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu lupa 230 mk
ajokorttiluvan hylkäävä päätös 150 mk
Alkoholijuomien säilyttäminen ja nauttiminen yleisessä huoneistossa
lupapäätös 180 mk
Ampuma-aseet
lupa tilapäiseen valmistukseen 160 mk
ostolupapäätös 80 mk
hallussapitolupapäätös 80 mk
kaksoiskappale 80 mk
lupa aseen muuntamiseen 160 mk
Ampumatarvikkeet
lupapäätös 80 mk
Arpajaiset
lupapäätös 240 mk
Bingo
lupapäätös 200 mk
Elinkeinot
lupa huutokaupan toimittamiseen liikeajan ulkopuolella 100 mk
lupa sunnuntainäyttelyn pitämiseen 100 mk
lupa kulkukaupan harjoittamiseen 100 mk
lupa tilapäiseen kiertokauppaan 100 mk
lupa kalakaupan yms. harjoittamiseen maaseudulla 100 mk
lupa yhtiölle tai yksityiselle huutokaupan harjoittamista varten 100 mk
käytettyjen tavaroiden liikkeen väliaikaiseksi vastuunalaiseksi hoitajaksi hyväksyminen liikkeen harjoittajan kuoltua 100 mk
lupa majoitus- ja ravitsemisliikkeelle poiketa aukioloajoista 140 mk
Erikoiskuljetuslupa
lupapäätös 140 mk
Harjoituslupa
lupapäätös 140 mk
Henkilöauton ammattiajolupa
lupapäätös 140 mk
henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 80 mk
Henkilökortti
väliaikainen 150 mk
pysyvä 130 mk
Hirvieläin
luvallisessa metsästyksessä kaadetun vahingoittuneen tai sairaan hirven luvan tilalle myönnetty lupapäätös 80 mk
Huvitilaisuus
lupapäätös, joka annetaan huvitilaisuuksista annetun lain perusteella 140 mk
Huvitusten järjestäminen
lupapäätös, joka annetaan huveihin luvan hankkimisesta eräiden huvitusten ja peliautomaattien pitämiseen 3.12.1937 annetun asetuksen perusteella 100 mk
Järjestysmieskortti
myöntäminen 90 mk
Kunnallisen järjestyssäännön perusteella annettu lupa
lupapäätös 80 mk
Liikenneopettajalupa
lupapäätös 120 mk
kaksoiskappale 120 mk
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
lupapäätös 80 mk
Oleskelulupa
Euroopan talousaluesopimukseen perustuva lupapäätös 130 mk
Suomen kansalaisen puolisoa ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lasta koskeva lupapäätös 130 mk
Opiskelijaa, hänen puolisoaan ja alle 18-vuotiasta, naimatonta lastaan koskeva lupapäätös 130 mk
lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 500 mk
oleskeluluvan siirtopäätös 80 mk
Opetuslupa
lupapäätös 140 mk
Pakolaisen matkustusasiakirja
voimassaoloajan pidentäminen 80 mk
Passi
enintään vuoden passi 220 mk
yli vuoden passi 200 mk
merimiespassi 200 mk
seuruepassi 260 mk
muukalaispassin pidentäminen 140 mk
hylkäävä päätös 130 mk
Peliautomaattien tai pelilaitteiden pitäminen
lupapäätös, joka annetaan peliautomaatin tai pelilaitteen pitämiseen luvan hankkimisesta eräiden huvitusten ja peliautomaattien pitämiseen 3.12.1937 annetun asetuksen perusteella 140 mk
Rahankeräys
lupapäätös 140 mk
Tarkastuspassi
myöntäminen 100 mk
Työlupa
lupapäätös 200 mk
Vammaisen pysäköintilupa
lupapäätös 90 mk
Vartijakortti
myöntäminen 90 mk
Viisumi
kertaviisumi 180 mk
kauttakulkuviisumi 140 mk
paluuviisumi 140 mk
viisumin pidentäminen 140 mk
Yksityisetsivän hyväksyminen 100 mk
Yksityisetsivätodistus 50 mk
Muut hakemuksesta annettavat päätökset 80 mk
2. TODISTUKSET
Pyynnöstä annettava todistus 50 mk
3. ILMOITUKSET
Ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen käsittely 50 mk
Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen 3 §:n mukaisen selvityksen käsittely 100 mk
Pelilaitetta koskevan ilmoituksen käsittely 50 mk
4. HENKILÖREKISTERILAIN 11 §:N MUKAISEN TARKASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN 80 mk
5. PELIKASINON TARKASTUSKÄYNTI 1 000 mk

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Kirsti Vihermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.