1507/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lääkekorvauslautakunnan maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat sairaus– vakuutuslain (364/63) 5 a §:ssä tarkoitettujen lääkkeiden korvausperusteeksi hyväksyttävän kohtuullisen tukkuhinnan vahvistamista ja vahvistetun hinnan korottamista koskevan hakemuksen käsittely ja muut suoritteet, joista hakijalta peritään seuraavat kiinteät maksut:

1) uusi vaikuttava aine, uusi lääkeaineyhdistelmä, uusi lääkemuoto uudessa indikaatiossa, bioteknologisesti valmistettu lääke 10 000,–
2) uusi vahvuus, uusi lääkemuoto, rinnakkaisvalmiste, allergeenivalmiste, radiofarmaseuttinen valmiste, rokote, lääkevalmiste rinnakkaistuonnissa 5 000,–
3) kliininen ravintovalmiste, perusvoide 3 000,–
4) korvausjärjestelmän piiriin hyväksytyn valmisteen uusi pakkauskoko 1 200,–
5) vahvistetun hinnan korotushakemus hakemuksen ensimmäiseltä valmisteelta 1 200,–
6) 5–kohdassa tarkoitetun hakemuksen kultakin seuraavalta valmisteelta 300,–
7) lääkelain 21 §:n 4 momentissa tarkoitettu, erityisluvalla toimitettava lääkevalmiste, kun kysymyksessä on
a) valmistajan tai maahantuojan uusi hakemus 300,–
b) edellä mainitun hakijan määrä aikaisen luvan uusintahakemus 100,–
c) potilaskohtainen hakemus 70,–
8) ilmoitus myyntiluvan haltijan muutoksesta 500,–
2 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Sellaiset lausunnot ja palvelut, jotka eivät välittömästi liittyy hinnanvahvistushakemuk– sen käsittelyyn tai kuulemismenettelyyn, lääkekorvauslautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein.

3 §
Vapautus maksusta

Jos valmisteen myynti on vähäistä tai sen voidaan arvioida muodostuvan vähäiseksi, maksua ei erityisestä sairaanhoidollisesta syystä peritä.

4 §
Voimaan tulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Päätös on voimassa vuoden 1995 loppuun.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali– ja terveysministeri
JORMA HUUHTANEN

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.