1503/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali– ja terveysministerin esittelystä

lisätään työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuta 1984 annettun asetukseen (742/84) uusi 4 a § seuraavasti:

4a§

Yritystoiminta on työttömyysturvalain 13 §:n 3 momentissa ja 16 a §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin olennaista niinä kuukausina, joina henkilöllä on ollut voimassa yrit– täjien eläkelain (468/69) mukainen vakuutus toiminnasta, josta määritetty työtulo vastaa työttömyysturvalain 22 §:n 1 momentin mukaisen peruspäivärahan 40–kertaista määrää kuukaudessa. Jos henkilö on vakuutettu työntekijäin eläkelain (395/61) mukaisesti, on mainitun lain mukaisen työansion kuukaudessa vastattava edellä sanottua määrää.

Mitä 1 momentissa säädetään sovelletaan myös maatalousyrittäjien eläkelain (467/6?) mukaisesti vakuutettuun maatalousyrittäjään, jonka mainitun lain mukainen työtulo vastaa vähintään peruspäivärahan 20–kertaista mää– raa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam– mikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
martti AHTISAARI

Sosiaali– ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.