1490/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

lisätään 1 päivänä joulukuuta 1978 annettuun ennakkoperintäasetukseen (904/78) 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella (280/88) kumotun 56 §:n tilalle uusi 56 § sekä 56 a §, seuraavasti:

56  §

Ennakkoperintää koskevaan päätökseen tai muuhun asiakirjaan, joka annetaan automaattista tietojenkäsittelyä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus jättää merkitsemättä.

56 a  §

Verohallitus voi ennakkoperintälain 13 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla luovuttaa ennakonpidätyksen toimittamista varten tietoja kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassoille ja vakuutuslaitoksille.

Sen, jolle tiedot 1 momentin nojalla luovutetaan, on esitettävä verohallitukselle ennen tietojen luovuttamista selvitys siitä, miten tietojen käyttö ja suojaus järjestetään.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.