1461/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 28 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (820/92) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä syyskuuta 1993 annetussa asetuksessa (812/93), seuraavasti:

6  §
Oppilasmäärien laskeminen

Peruskoulussa käyttökustannusten valtionosuus ja oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus määräytyvät syyskuun 20 päivän oppilasmäärätietojen mukaan. Oppilasmäärään lisätään peruskoululain 4 §:n 4 momentissa tarkoitettua peruskouluopetukseen valmistavaa opetusta saaneet lapset, jos opetus on päättynyt ennen mainittua ajankohtaa. Peruskoululain 11 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa oppilaan kotikunnan maksuvelvollisuus määräytyy siten kuin 4 §:n 3 momentissa säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.