1429/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kuluttajavalituslautakunnasta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan kuluttajavalituslautakunnasta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (533/78) 17 §, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (84/88), seuraavasti:

17  §

Virkamieheksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää se viranomainen, joka tämän asetuksen 16 §:n mukaan myöntäisi vastaavasta virasta virkavapauden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.