1407/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus vammaistukiasetuksen muuttamisesta

Sosiaali– ja terveysministerin esittelystä

muutetaan marraskuun 18 päivänä 1988 annetun vammaistukiasetuksen (989/88) 5 § sekä lisätään asetukseen uusi 6 a §, seuraavasti:

5 §

Vammaistukilain 3 §:n 4 momentissa tarkoi– tettuja korvauksia ovat lakisääteiseen etuuteen liittyvät haittalisät, avuttomuuslisät sekä näitä vastaavat aikaisempien lakien mukaiset korvaukset ja ulkomailta maksettavat etuudet, ei kuitenkaan yhdellä kertaa maksetut tai pää– omaksi vaihdetut korvaukset.

6a§

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti vammaistuen kustannuksiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali– ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.