1399/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt

muuttaa eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 27 päivänä kesäkuuta 1994 antamansa päätöksen (598/94) 8 §:n seuraavasti:

8 §
Tarkastukset

Tuotaessa teuraaksi, jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja hevosia muista Euroopan yhteisön jäsenmaista ja vietäessä edellä mainittuja hevosia muihin Euroopan yhteisön jäsenmaihin hevoset tarkastetaan siten, kuin osasto erikseen määrää eläinten tarkastuksista sisämarkkinakaupassa. Rekisteröidyt hevoset tarkastetaan kuitenkin vain lähtötilalla tämän päätöksen 3 §:n mukaisesti.

Tuotaessa hevosia sellaisesta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta, joka ei kuulu Euroopan yhteisöön, hevoset tarkastetaan rajalla siten, kuin osasto erikseen määrää kolmansista maista tuotavien eläinten tarkastuksista rajalla. Vietäessä hevosia tässä momentissa tarkoitettuun maahan, hevoset tarkastetaan lähtötilalla tämän päätöksen 3 §:n mukaisesti ja vastaanottavan maan rajalla sen maan lainsäädännön mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.