1377/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (678/91) 4 §:n 3 momentti, 6 §, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä

muutetaan 3 §, 5 §:n edellä oleva otsikko, 5 § ja 9 §:n 2 momentti, seuraavasti:

3 §

Mittatekniikan keskuksen johtokuntaan kuuluvat mittatekniikan keskuksen johtaja sekä enintään kuusi muuta keskuksen toimialaa tuntevaa henkilöä, jotka valtioneuvosto nimittää neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä yhden tulee olla keskuksen henkilöstön nimeämä. Valtioneuvosto määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Mittatekniikan keskuksen organisaatio ja henkilöstö
5 §

Mittatekniikan keskuksen päällikkönä on johtaja, jolla on professorin arvonimi. Lisäksi keskuksessa on muuta virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Johtaja valvoo ja kehittää mittatekniikan keskuksen toimintaa. Hän vastaa keskuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä raportoi niistä vuosittain kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Mittatekniikan keskuksen johtotehtävissä olevat vastaavat heidän johdettavakseen kuuluvan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

9 §

Johtajalta vaaditaan lisäksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin sekä johtamistaito.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Mittatekniikan keskuksen johtokunta, joka on asetettu 15.6.1994 ja 14.6.1997 väliseksi ajaksi, jatkaa toimikautensa loppuun.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.