1374/1994

Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1927 hyväksytyn eduskunnan työjärjestyksen 8 §, sellaisena kuin se on eduskunnan 15 päivänä helmikuuta 1991 tekemässä päätöksessä (488/91), seuraavasti:

8 §

Eduskunnan kansliassa on seuraavat virat:

eduskunnan pääsihteeri, eduskunnan apulaispääsihteeri, eduskunnan hallintojohtaja, eduskunnan lainsäädäntöjohtaja, vanhempi eduskuntasihteeri, valiokuntaneuvoksia ja toimistopäälliköitä sekä muita virkoja.

Eduskunnan kansliaan voidaan nimittää myös muita virkamiehiä ja ottaa työsopimussuhteista henkilökuntaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

PNE 1/94
HaVM 14/94

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 1994

Eduskunnan puolesta


RIITTA UOSUKAINEN puhemies


Seppo Tiitinen pääsihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.