1353/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on

kumonnut valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun valtiovarainministeriön päätöksen (1336/93) 2 §:n 5, 9, 10, 11, 15, 16, 18 ja 25 kohdan,

muuttanut 2 §:n 2 ja 4 kohdan, 3 §:n 14 kohdan ja 5 §:n 1 momentin sekä

lisännyt päätöksen 3 §:ään uudet 15―20 kohdat ja 4 §:ään uuden 6 a kohdan seuraavasti:

2  §

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

mk
2) lupa vapaa-alueella harjoitettavaan teolliseen, kaupalliseen tai muuhun palvelutoimintaan 2 100
4) päätös veroylijäämän tai käyttämättömän hyvityksen huomioon ottamisesta yhtiöverotuksessa 500
3  §

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, ovat:


14) rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen ja sen muutoksen vahvistaminen;

15) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimintaan;

16) päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta tai peruuttamisesta;

17) lupa arvopaperinvälitysliikkeen harjoittamiseen;

18) päätös arvopaperinvälitysliikkeen toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta;

19) rahastoyhtiön toimilupa, toimiluvan muuttaminen tai peruuttaminen;

20) panttilainausliikkeen toimilupa.

4  §

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:


6 a) mallioikeuslain mukainen käyttölupa;


5  §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.