1350/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus valtion virkamiesten eroraha-asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesten eroraha-asetuksen (999/94) 4 § sekä

muutetaan 1 § sekä 2 §:n 1 momentin 3 kohta, seuraavasti:

1  §

Virkamiehelle suoritettavasta erorahasta ja henkilökohtaisesta tuesta omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta varten (ammattikoulutusraha) on voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään. Virkamiehestä käytetään tässä asetuksessa nimitystä edunsaaja. Palvelussuhteella tarkoitetaan tässä asetuksessa sellaista virkasuhdetta, työsopimussuhdetta ja virkasuhteeseen verrattavaa julkisoikeudellista palvelussuhdetta, jossa:

1) viikottainen työaika on ollut keskimäärin vähintään 16 tuntia; tai

2) opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on ollut vähintään 20/35 täydestä opetusvelvollisuudesta.

2  §

Erorahan myöntämisen yleiset edellytykset ovat seuraavat:


3) edunsaaja on virkasuhteensa päättyessä täyttänyt 45 mutta ei 65 vuotta;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Asetusta sovelletaan edunsaajaan, jonka palvelussuhde on päättynyt asetuksen voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.