1342/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla muuttanut ympäristöministeriön maksullisista suoritteista 8 päivänä joulukuuta 1993 annetun ympäristöministeriön päätöksen (1239/93) 3 §:n 1 kohdan ja lisännyt 3 §:än uuden 2 momentin:

3  §

1) päätökset:

vesioikeuden päätöksessä asetetun määräajan pidentäminen 600 markkaa,

rakennuslain mukaisen poikkeusluvan myöntäminen 1 800 markkaa ja poikkeusluvan epääminen 600 markkaa,

hakemuksesta annettu rakennuslain mukainen rakennus- ja toimenpidekielto 600 markkaa,

hakemuksesta tehty rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen hyväksyminen 2 000 markkaa,

hakemuksesta tehty päätös rakennuslain 143 §:n mukaisessa asiassa 500 markkaa,

virvoitusjuomien ja alkoholijuomien vähittäismyyntipäällysten keräysjärjestelmän hyväksyminen 750 markkaa;


Edellä 3-kohdassa tarkoitettua maksua valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan koskevassa asiassa

2) valittajalta, jos valitus tai alistus peruutetaan

3) valittajalta, jonka valitus hyväksytään kokonaan tai osittain, kuitenkin niiin, että jos poikkeuslupa valituksen johdosta myönnetään, peritään siitä 1 800 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.