1328/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus käräjäoikeusasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeusasetuksen (582/93) 21 §,

muutetaan 5 ja 7 § sekä

lisätään asetukseen uusi 6 a § seuraavasti:

5 §

Käräjäoikeudessa voi tuomarin virkojen ja käräjäviskaalin virkojen lisäksi olla hallintopäällikön, sihteerin, kanslianhoitajan, osastosihteerin, käräjäsihteerin, haastemiesten esimiehen, haastemiehen, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, virastomestarin ja vahtimestarin virkoja. Lisäksi käräjäoikeudessa voi olla muita virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

6 a §

Hovioikeus julistaa laamannin, käräjätuomarin ja ylimääräisen käräjätuomarin virat haettaviksi. Muut käräjäoikeuden virat julistaa haettaviksi käräjäoikeus.

7 §

Laamanni nimittää 5 §:ssä tarkoitetut käräjäoikeuden muut virkamiehet kuin tuomarin viran haltijat ja käräjäviskaalit. Laamanni ottaa myös työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.