1290/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Tämä päätös koskee myös rajavartiolaitoksen esikunnan sisäasiainministeriön rajavartio-osastona tuottamaa suoritetta.

Rajavartiolaitoksen suoritteen maksullisuus tai maksuttomuus ei lisää tai vähennä oikeutta saada tällaista suoritetta.

2 §
Kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Passintarkastajan myöntämän kauttakulkuviisumin maksu on 140 markkaa ja kertaviisumin maksu 180 markkaa.

Rajavartiolaitoksen esikunnan ilmakuvauslupaa rajoitusalueelle EF R 28 (Itäinen rajoitusalue) koskevan lupapäätöksen maksu on 410 markkaa.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista rajavartiolaitos perii omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) sairaankuljetus ihmishengen pelastamiseksi olosuhteissa, joissa sairaankuljetusta ei voida muutoin toteuttaa,

2) valtion toteutettava erityiskuljetus henkilön turvallisuuden varmistamiseksi sekä

3) lailla tai asetuksella rajavartiolaitokselle säädetyn virka-apuvelvoitteen toteuttaminen.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka rajavartiolaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen, kaluston ja laitteiden käyttö sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö rajavartiolaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä,

2) tilauksesta tehtävät suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut,

3) tilastot ja selvitykset sekä muu tietopalvelu ja

4) muu tilaukseen tai toimeksiantoon perustuva suorite ulkopuoliselle.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1993 annettu sisäasiainministeriön päätös (1486/93) rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Osastopäällikkö
Hannu Ahonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.