1289/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös eräistä aravalainojen lainoitusperusteista

Valtioneuvosto on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun aravalain (1189/93) 34 §:n 2 momentin nojalla ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Lainoitusosuudet

Aravalainojen lainoitusosuuksia alennetaan aravalain (1189/93) 10, 18, 19 ja 23 §:n mukaisista määristä siten, että ne ovat:

1) enintään 90 prosenttia lainoitusarvosta myönnettäessä vuokratalolainaa, vuokratalon hankintalainaa, vuokra-asuntolainaa tai vuokra-asunnon hankintalainaa omistustontilla olevaan kohteeseen,

2) enintään 80 prosenttia taikka erityisestä syystä, mikäli asumiskustannukset muutoin nousisivat kohtuuttoman korkeiksi, enintään 95 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista myönnettäessä pitkäaikaista vuokra-asumisen perusparannuslainaa,

3) enintään 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista myönnettäessä lyhytaikaista vuokra-asumisen perusparannuslainaa muuhun kuin kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaaseen kohteeseen,

4) enintään 85 prosenttia lainoitusarvosta myönnettäessä lainaa asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten, ja

5) enintään 75 prosenttia lainoitusarvosta myönnettäessä omakotilainaa, omakotitalon hankintalainaa, asunto-osakelainaa tai asunto-osakkeiden hankintalainaa omistustontilla olevaan kohteeseen.

2 §
Omakotilainan, omakotitalon hankintalainan ja omakotitalon perusparannuslainan enimmäismäärät

Myönnettäessä omakotilainaa tai omakotitalon hankintalainaa enimmäislainan määrä on 4 400 mk/asm2.

Myönnettäessä omakotitalon perusparannuslainaa enimmäislainan määrä on 2 250 mk/asm2, jos lainoitusosuus on aravalain 11 §:n nojalla 60 prosenttia ja 3 000 mk/asm2, jos lainoitusosuus on 80 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla taikka vaikeista rakentamisolosuhteista tai muista erityisistä syistä johtuen enimmäislainan määrä on 10 prosenttia edellä mainittua korkeampi.

3 §
Vuokra-asumisen perusparannuslainan enimmäismäärät

Myönnettäessä vuokra-asumisen perusparannuslainaa enimmäislainan määrät ovat rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparannuksesta kuluneesta ajasta sekä lainoitusosuudesta riippuen seuraavat:

Lainoitusosuus(%) Enimmäislaina 50 (mk/asm^2) 80
Vuodet
15 1000 1600
35 2100 3400

Enimmäislainan määrät vuosille 16―34 saadaan lisäämällä lainoitusosuudesta riippuen 55 tai 90 mk/asm2 kutakin lisävuotta kohden. Pääkaupunkiseudulla enimmäislainan määrät ovat 10 prosenttia edellä mainittuja korkeammat.

4 §
Poikkeukset enimmäislainan määristä

Sen estämättä, mitä 2 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 3 §:ssä on määrätty, perusparannuslaina voidaan erityisestä syystä myöntää enimmäislainan määrää suurempana, hyväksyttävistä kustannuksista laskettuna lainana enimmäislainoitusosuuden rajoissa, jos

1) kohde on kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas;

2) olemassa olevia tiloja muutetaan tai laajennetaan pääasiassa asunnoiksi tai niihin liittyviksi tiloiksi;

3) kyseessä on koerakentamiskohde;

4) korjauksella edistetään vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen; tai

5) korjauksella muutetaan opiskelija-asuntoja nykyistä kysyntää vastaaviksi.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tarkistettaessa lainan määrää noudatetaan lainan myöntämisajankohtana sovellettuja lainoitusperusteita.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Ministeri
Pirjo Rusanen

Ylitarkastaja
Liisa Linna-Angelvuo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.