1281/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä elokuuta 1992 annetun ympäristölupamenettelyasetuksen (772/92) 6 ) seuraavasti:

6 §
Terveyshaitan arvioimiseksi tarvittavat lisätiedot

Jos laitosta koskevat terveydensuojelulain (763/94) ja terveydensuojeluasetuksen (1280/94) säännökset sijoituspaikan hyväksymisestä, on hakemuksessa sen lisäksi, mitä 2 §:ssä säädetään, esitettävä seuraavat lisätiedot:

1) selostus toiminnan vaikutuspiirissä olevan väestön altistumisesta mahdollista terveyshaittaa aiheuttaville aineille, tekijöille ja melulle;

2) selvitys vedenhankinnasta ja viemäröinnistä;

3) selvitys liikennejärjestelyistä;

4) muut mahdollisesti tarpeelliset tiedot terveyshaitan arvioimiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.