1279/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77/73) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (37/89), seuraavasti:

3 §

Työvoima-asiain paikallishallinnon toimieliminä ovat työvoimapiirien toimistojen alaisina toimivat työvoimatoimistot, joiden toimialueisiin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Työvoimatoimistot perustaa ja lakkauttaa ja niiden toimialueiden rajat vahvistaa työvoimapiirin toimisto.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 213/94
TyVM 6/94

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.