1268/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (995/43)16 §:n 1 momentin 12 kohta ja 23 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina uin ne ovat 16 §:n 1 momentin 12 kohta 5 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (396/89) ja 23 §:n 1 momentin 3 kohta 16 päivänä tammikuuta 1976 annetussa asetuksessa (39/76), seuraavasti:

16 §

Oikeusministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


12) puoluerekisteriä ja puoluelaissa (10/69) tarkoitettua puolueiden valvontaa;


23 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:

3) teollisoikeuden suojaamista, kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä sekä säätiörekisteriä ja säätiölaissa (109/30) tarkoitettua säätiöiden valvontaa;


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.