1267/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus oikeusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan oikeusministeriöstä 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (237/89) 23 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 24 ja 25 ), sellaisina kuin 24 ja 25 ) ovat 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (307/91), a

muutetaan 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 34 :n 4 kohta ja 36 ), sellaisina kuin ne ovat mainitussa 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

3 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:


6) puoluerekisteriä ja puoluelaissa (10/69) tarkoitettua puolueiden valvontaa sekä tilinpidon ja varojen käytön tarkastamista;


34 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


4) rikosrekisteritoimiston toimistopäälliköllä ja apulaistoimistopäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, vankeinhoidon ylitarkastajalla toimistopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän hyvä tuntemus, ulosoton ylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä ulosottotoimen tuntemus;


36 §

Suunnittelupäällikön, rikosrekisteritoimiston toimistopäällikön, suunnittelupäällikön toimistopäällikkönä, lainsäädäntöneuvoksen toimistopäällikkönä, lainsäädäntöneuvoksen ja tuotantopäällikön nimittää valtioneuvosto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.