1266/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus yhdistysrekisteriasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun yhdistysrekisteriasetuksen (506/89) 2 ), 4 §:n 3 kohta,8:n 1 momentti ja 10 ) sekä lisätään 10 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

2 §

Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset on tehtävä kirjallisesti patentti- ja rekisterihallituksen vahvistaman aavan mukaisella lomakkeella. Ilmoitukset on tehtävä kolmena kappaleena, Joista jokaiseen on oheistettava tarvittavat liitteet. Ilmoitukset voidaan toimittaa suoraan patentti- ja rekisterihallitukselle tai jättää yhdistyslain 47 §:ssä tarkoitetulle paikallisviranomaiselle patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettaviksi

Patentti- ja rekisterihallitus ja paikallisviranomaiset pitävät lomakkeita yleisön saatavissa.

4 §

Yhdistyksistä pidettävään luetteloon merkitään:


3) sääntöjen määräys yhdistyksen nimen kirjoittamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja muun henkilön, jolla on oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa, täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus tai syntymäaika;


8 §

Patentti- ja rekisterihallitus lähettää yhdistyksen kotipaikan paikallisviranomaisellekappaleen rekisteröimistä koskevasta päätöksestä liitteineen sekä yhdistystä koskevan otteen yhdistysrekisterista paitsi, milloin rekisteröiminen koskee ennakkotarkastusta.


10 §

Patentti- ja rekisterihallitus antaa otteita yhdistysrekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä asiakirjoista säädettyä maksua vastaan. Paikallisviranomainen antaa vastaavasti otteita ja jäljennöksiä alueellaan olevia yhdistyksiä koskevista asiakirjoista. Otteiden kaavat vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

Patentti- ja rekisterihallitus ja paikallisviranomainen voivat luovuttaa tietoja yhdistysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa.

Yhdistysrekisteristä annettava automaattisen tietojenkäsittelyn avulla valmistettu asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.