1230/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista

Valtiovarainministerin esittelystä

säädetään yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (680/76) nojalla:

1  §

Yleishyödyllisen yhteisön on liitettävä veroilmoitukseensa jäljennös verohallituksen tekemästä veronhuojennuspäätöksestä. Jos jäljennöstä ei voida liittää veroilmoitukseen, se on toimitettava verotoimistoon niin pian kuin mahdollista.

2  §

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunnan tehtävänä on laissa säädetyn lisäksi pyynnöstä antaa verohallitukselle lausuntoja sekä tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskevissa asioissa.

3  §

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi muuta jäsentä.

Lautakunnan päätökseksi tulee mielipide, jota useimpien on katsottava kannattaneen tai äänten mennessä tasan se mielipide, joka on verovelvolliselle edullisempi. Jos tätä perustetta ei voida soveltaa, päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

4  §

Lautakunta saa ottaa yhden tai useamman sivutoimisen sihteerin, joka valmistelee ja esittelee lautakunnassa käsiteltävät asiat. Lautakunta voi kuulla asiantuntijoita ja hankkia tarpeellisina pitämiään selvityksiä ja lausuntoja.

5  §

Lautakunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään ehdotukset, äänestykset ja annetut lausunnot.

6  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annettu asetus (681/76) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.