1179/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavissa päivärahoissa

Sosiaali- ja terveysministeriö on työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa 19 päivänä elokuuta 1994 annetun lain (761/94)1 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Sen estämättä, mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/48) säädetään, vuodelle 1995 maksettavan päivärahan perusteena olevan vuosityöansion määrästä vähennetään 4,5 prosenttia e: kuitenkaan työnantajalle korvausta suoritettaessa. Samoin menetellään, kun päivärahan perusteena on tapaturmavakuutuslain 16 a §:n mukaan laskettavat neljän viikon ansiot.

2 §

Jos 1 §:ssä tarkoitettu työansio määräytyy yrittäjätulojen perusteella, ei 1 §:ssä tarkoitettua vähennystä kuitenkaan tehdä.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.