1174/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasiain käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisestikumotaan patentti- ja rekisterihallituksen valitusasiain käsittelystä 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (576/92) 3 §:n 2 momentti,

muutetaan 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 5 §:n 1 momentti sekälisätään 1 §:ään uusi 2 momentti ja 3 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

1 §

Muutoksen hakemisesta patentti- ja rekisterihallituksen säätiölain (109/30) nojalla tekemään päätökseen sekä päätökseen yrityskiinnityslaissa (634/84) tarkoitetussa asiassa säädetään kuitenkin erikseen.

3  §

Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla valituslautakuntaan, kun:


5) päätöksellä on ratkaistu hakemus tavaramerkin rekisteröimisestä tai muu tavaramerkkiä koskeva asia;

6) päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen; tai

7) päätöksellä on evätty yhdistysrekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen.


5 §

Valituslautakunnassa on puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Valituslautakunnan puheenjohtajana toimii, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, patentti- ja rekisterihallituksen virkamies, jolla on kokemusta tuomarintehtävien hoidosta tai hallintolainkäytöstä. Valituslautakunnan jäseninä toimivat, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, valtion virkamiehet, joilla on ylempi korkeakoulututkinto ja jotka ovat perehtyneitä käsiteltävää asiaa koskevaan lainsäädännön alaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 93 ja 217/94
TaVM 30/94

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.