1158/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työsopimuslain 2 §:ssä tarkoitetun määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen pitkäaikaistyöttömän kanssa.

Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan tässä laissa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä ollutta henkilöä.

2  §
Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa

Työsopimuslain 2 §:n 2 momentin estämättä pitkäaikaistyöttömän kanssa voidaan tehdä määräaikainen työsopimus edellyttäen, että määräaikainen työsopimus tehdään vähintään kuuden kuukauden pituiseksi ajaksi.

3  §
Lain voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1996.

Tämän lain mukaan tehty määräaikainen työsopimus on kuitenkin 31 päivän joulukuuta 1996 jälkeenkin voimassa sovitun määräajan loppuun.

HE 125/94
TyVM 4/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.