1138/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 14 päivänä marraskuuta 1994 annetulla lailla (1137/94) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 14 päivänä marraskuuta 1994 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 21 päivänä marraskuuta 1994, tulee voimaan 21   päivänä joulukuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 14 päivänä marraskuuta 1994 annettu laki (1137/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 21 päivänä joulukuuta 1994.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 95/94)

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.