1134/1994

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on päättänyt muuttaa eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan hevosten maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä 27 päivänä kesäkuuta 1994 antamansa päätöksen (598/94) 2 §:n 1 momentin 3 kohdan sekä lisätä 2 §:n 1 momenttiin uuden 3 a ja 3 b kohdan sekä päätökseen uuden 8 a §:n seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Päätöksessä tarkoitetaan:


3) rekisteröidyllä hevosella hevosta, jolle sen alkuperämaan toimivaltainen viranomainen tai sen hyväksymä jalostus- tai kilpailujärjestö on antanut Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen sisältyvän direktiivin 90/427/ETY liitteen A mukaisen tunnistamisasiakirjan;

3 a) Suomessa rekisteröidyllä hevosella hevosta, jolle maa- ja metsätalousministeriön hevostalouslain 3 §:n nojalla hyväksymä jalostusjärjestö tai viranomainen on antanut 3 kohdassa tarkoitetun tunnistamisasiakirjan;

3 b) Ruotsissa rekisteröidyllä hevosella hevosta, jolle Ruotsissa toimivaltainen viranomainen tai yhteisö on antanut 3 kohdassa tarkoitetun tunnistamisasiakirjan;


8 a §
Hevosten tuonti Ruotsista ja vienti Ruotsiin

Poiketen siitä, mitä edellä tässä päätöksessä on määrätty, Suomessa tai Ruotsissa rekisteröity hevonen saadaan tuoda Ruotsista Suomeen ja viedä Suomesta Ruotsiin, jos hevosta seuraa kuljetuksen ajan 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu tunnistamisasiakirja ja jos hevonen täyttää 3 §:ssä määrätyt yleiset terveysvaatimukset. Hevoselle ei kuitenkaan tarvitse tehdä 3 ja 8 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia eikä sillä tarvitse olla 7 §:ssä tarkoitettua terveystodistusta.


Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1994

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.