1131/1994

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle perittävistä maksuista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 60 §:n, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), sekä maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Kemikaalilain 20 ja 22 §:ssä tarkoitetun uutta ainetta koskevan ilmoituksen käsittelystä sekä 57 §:n mukaisen testauslaboratorion tarkastuksesta peritään valtiolle julkisoikeudellinen maksu, jonka suuruudesta säädetään 2 – 5 §:ssä. Maksun perii sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

2 §

Kemikaaliasetuksen (675/93) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 1100 markkaa, jos ilmoitus sisältää uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/93) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot ja tutkimusten tulokset.

Suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 3 400 markkaa, jos ilmoitus sisältää edellä mainitun päätöksen 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja tutkimusten tulokset.

Sosiaali- ja terveysministeriön uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun päätöksen 5 a §:n (876/94) mukaisen polymeereja koskevan suppean ilmoituksen käsittelystä peritään 1100 markkaa tai 3 400 markkaa ilmoituksen laajuudesta riippuen.

3 §

Kemikaaliasetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun varsinaisen ilmoituksen käsittelystä peritään 10 700 markkaa.

Jos varsinainen ilmoitus sisältää uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (1642/93) 4 §:n 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset, ilmoituksen käsittelystä peritään 2 800 markan lisämaksu. Jos se sisältää päätöksen 4 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset, ilmoituksen käsittelystä peritään 10 800 markan lisämaksu.

4 §

Uusien aineiden ilmoitusmenettelystä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 §:n 3 tai 4 momentin mukaisten lisätietojen käsittelystä peritään 2 §:n 2 momentissa tai 3 §:n 1 momentissa säädetty maksu vähennettynä aikaisemmin perityn maksun määrällä.

5 §

Kemikaalilain 57 §:n mukaisen testauslaboratorion, joka tutkii kemikaalin fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia tai ympäristövaikutuksia, tarkastuksesta peritään maksu suoritteen omakustannusarvon mukaisesti.

Testauslaboratorion, joka tutkii kemikaalin terveysvaikutuksia, tarkastuksesta perittävästä maksusta säädetään erikseen.

Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus perii 500 markkaa päätöksistä, jotka koskevat kemikaalilain 57 §:n mukaisen valtuutetun testauslaboratorion hyväksymistä.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1994.

Päätöksellä kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös kemikaalilain nojalla sosiaali- ja terveysministeriölle perittävistä maksuista (1643/93) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.