1126/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 7 päivänä lokakuuta 1988 annetun asetuksen (854/88) 1 § ja 2 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

1 §

Valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietotekniikkayhteistyön suunnittelua ja tietotekniikkayhteistyöhön liittyvien periaatteellisesti tärkeiden tai laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten on ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sisäasiainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnassa on 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenistä ja varajäsenistä puolet nimeää valtioneuvosto siten, että sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, liikenneministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat edustettuina neuvottelukunnassa, ja puolet Suomen Kuntaliitto. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.