1117/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Asetus Valko-Venäjän kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esityksestä säädetään:

1 §

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 1992 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä elokuuta 1993 annetulla lailla (1116/94) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niinikään 20 päivänä elokuuta 1993 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 11 päivänä marraskuuta 1994, tulee   voimaan 11 päivänä joulukuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (1116/94) ja tämä asetus tulevat voimaan 14 päivänä joulukuuta 1994.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 89/94)

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.