1111/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Laki ennakkoperintälain 30 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 30 a §:n 1―3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1549/92), seuraavasti:

30 a §

Puutavaran ostajan on toimitettava ennakonpidätys maksamastaan kauppahinnasta, kun puutavaran myyjä luovuttaa hakkuuoikeuden omassa metsässään kasvavaan runkopuuhun tai myy hankintakaupalla runkopuusta valmistettavaa tai valmistettua puutavaraa, kuten tukkeja, pylväitä, kuitupuita, halkoja sekä haketta. Vakuutuslaitoksen on toimitettava ennakonpidätys metsää kohdanneen vahingon perusteella suorittamastaan vakuutuskorvauksesta.

Ennakonpidätys on 18 prosenttia 1 momentissa tarkoitetusta suorituksesta ilman arvonlisäveron osuutta.

Ennakonpidätystä ei toimiteta 1 momentissa tarkoitetusta suorituksesta, jos:

1) se maksetaan tuloverolaissa tarkoitetulle yhteisölle;

2) samalta myyjältä ostetun puutavaran kauppahinta tai vakuutussuorituksen määrä on enintään 500 markkaa;

3) 1 momentissa tarkoitetun suorituksen saajan metsäverotus toimitetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan lasketun metsätalouden puhtaan tulon perusteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1995 toimitettavassa ennakkoperinnässä.

HE 176/94
VaVM 49/94

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.